1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

Neve:
Szeri Krisztina EV.

Székhelye/levelezési címe:
1134 Budapest,
Váci út 47/B. Ü-1

Adószáma:
57300588-1-41

Nyilvántartási száma:
55916462

Ügyfélszolgálati e-mail címe:
[email protected]

Telefonszáma:
+36 20 220 3717

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a Coaching – szívvel honlapjára érkező látogatók számára, hogy az oldalon milyen adatokat kezelünk és milyen formában tesszük mindezt:

II.1. Azonnali üzenetküldés

Jelen oldalon található Azonnali üzenetküldés célja, hogy a honlap látogatói jelezhessék érdeklődésüket vagy kérdéseiket a Coaching – szívvel szolgáltatásai kapcsán. Az űrlapon név és e-mail cím megadását kérjük. A név az érdeklődő azonosításához, az e-mail cím pedig a kapcsolattartáshoz szükséges és elégséges. A megadott adatokat  hozzájárulás alapján kezeljük.

II.2. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

Jelen honlapra kihelyezett telefonszám felhívása esetén látni fogom a telefonszámodat. A telefonban történő bemutatkozás során a hívó nevét is megismerhetem. Előbbi mindenképpen szükséges adat, rejtett számról kezdeményezett hívást nem fogadok. A hívó fél hozzájárulása alapján kezelem ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassalak, ha épp nem vagyok telefonközelben. A telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentem el.

II.3. Facebook oldal, Instagram, LinkedIn oldal

Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése céljából üzemeltetett Facebook, Instagram és LinkedIn oldalalamon is találkozom személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutok. Privát üzenetküldésre szintén van lehetőség, ebben az esetben az üzenetküldő nevét ismerem meg, egyéb adatot Facebook/Instagram/LinkedIn üzenetben nem kérek be.

II.4. Sütik („Cookies”)

Jelen weboldalon tett látogatások alkalmával a rendszer néhány cookie-t küld a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik.

Ezen cookie-k felhasználása a következő: A böngésző programok ezen cookie-k segítségével tárolják a Coaching – szívvel webhelyén tett látogatásait, a weboldalon történt tevékenységek állapotait az oldal működése illetve a felhasználói élmény fokozása érdekében.

Alkalmazott cookie-k (sütik):

– felhasználó (oldal látogató) által rögzített adatokat tároló sütik

– felhasználóközpontú munkamenet-sütik

– multimédia-lejátszó munkamenet-sütik

– a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik

A felhasználók az internetes böngészők adatvédelmi beállításainál kapcsolhatják ki és be a cookie kezelést. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt a cookie-k tiltásával vagy kikapcsolásával kapcsolatosan.

A weboldalon található, más által üzemeltetett oldalakra navigáló linkekre kattintva a látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra, és adatainak kezelése attól fogva azon oldal tulajdonosa által történik. (A folyamat a böngészőprogram címsorában kísérhető figyelemmel.)

III. Adott esetben az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke

Üzleti partnereim, üzlettársaim vezetőinek vagy kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezelem. Üzleti partnerek alatt azokat a személyeket értem, akikkel együtt dolgozom egy-egy munkafolyamat során, pl. megbízó cég képviselője, aki a konkrét munkákra megbízást, utasítást ad, vagy nyomda, amely szakmai anyagaimat nyomtatja, a programozó, aki a webes munkák során segít stb.

Ezeket a személyes adatokat adott esetben maguktól az érintettektől kapom.

III.1. Adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái.

Az adatokat elsődlegesen a Coaching – szívvel belső munkatársai jogosultak megismerni, harmadik személyek részére nem adják át és nem teszik közzé.

Az informatikai rendszer üzemeltetése körében a Coaching – szívvel adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:

 • Contabo GmbH.
  Aschauer Str. 32a 81549 München, Németország
  Regisztráló bíróság: AG München
  Regisztrációs szám: HRB 180722
  VAT-ID.: DE267602842
  FA München Körperschaften
  Telefon: 089 3564717 71
  Email: [email protected]
  https://contabo.com/
  Adatvédelmi irányelvek: https://contabo.com/data_privacy.html
  Általános feltételek: https://contabo.com/agb.html

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek tárolása.)

Számlázás:
Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Email: [email protected]
Tel: +36-30-35-44-789 (automata tájékoztatás)
(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

Székhelyszolgáltatás:
Logosz Kontakt Kft.
1134 Budapest,
Váci út 47/B. Ü-1

 

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook pixel:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

III.2. Harmadik országgal vagy nemzetközi szervezettel összefüggő információk

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart. Az Automattic szerződésbeni záradék révén felel meg a GDPR-nek (https://automattic.com/privacy/).

III.3. A tárolás időtartama

Azonnali üzenetküldés esetén:
Az adatokat ebben a coaching folyamat lezárulta után 5 évig tárolom. Ettől függetlenül az ügyfelek bármikor e-mailben kérhetik adataik törlését, melyet legfeljebb 3 munkanapon belül teljesítek.

Facebook oldal, Instagram oldal, Linkedin oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig.

Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év.

Weboldal karbantartási munkák (pl. biztonsági mentés tárolása) – szerződés fennállásáig.

Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig.

A weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.

GA látogatottsági statisztika – 24 hónap.

III.4. Érintetti jogok

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Coaching – szívvel által kezelt személyes adatairól, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, korlátozását vagy törlését.

A Coaching – szívvel rendezvényeinek résztvevője tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

Az Coaching – szívvel az ügyfél kérésére további tájékoztatást ad az ügyfélre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Coaching – szívvel a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban a megadott e-mail címre küldi el a kért tájékoztatást.

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfelem/megbízóm/a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

 1. A hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása

Hozzájáruláson alapulnak az alábbi adatkezelések (lásd fentieket):

 • honlap Azonnali üzenetküldőjén keresztül történő üzenetküldés
 • Facebook oldal üzemeltetése
 • Instagram oldal üzemeltetése
 • LinkedIn oldal üzemeltetése
 • látogatottsági statisztika készítése
 • telefonon történő kapcsolatfelvétel

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt. Az Azonnali üzenetküldéssel küldött adatok törlését az ügyfelek a „kapcsolat” menüponton keresztül, vagy az [email protected] e-mail címre küldött levélben kérhetik. A kérelmet a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül teljesítjük.

Facebook, Instagram, LinkedIn oldal esetén visszavonható az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet és komment esetén annak törlésével.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

IV.1. Panasztétel, bírósághoz fordulás

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

posta cím:

1363  Budapest, Pf.: 9.

cím:

1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

[email protected]

URL

https://naih.hu

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.

IV.2. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Mivel nem végzünk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudjuk.

 1. Az adatbiztonságról

A Coaching – szívvel, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó minden esetben gondoskodnak az adatok biztonságáról. Megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, melyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A törvényi előírásoknak megfelelően megfelelő intézkedéseket tettünk az adatok védelmére, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1. Egyebek, záró rendelkezések

A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői rendszerében képződő, vagy a mások által gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Coaching – szívvel felelősséget nem vállal.

Amennyiben a látogató szolgáltatás igénybevételéhez az üzenetküldés során harmadik fél adatait adta meg annak írásos hozzájárulása nélkül, és a weboldal használata során azzal bármilyen módon kárt okozott vagy visszaél, a Coaching – szívvel jogosult a látogatóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Coaching – szívvel ilyen esetben minden tőle telhető tájékoztatást és segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.